Začetek vaj za Briljantino

V Viteški dvorani ljubljanskih Križank so se 16. in 17. februarja začele vaje igralcev, pevcev in plesalcev. Ob sicer delovnemu vzdušju, ni manjkalo smeha. Predvsem pa je vaje zaznamovalo veliko mladostne pozitivne energije in skupna želja vseh, da bi do junija pripravili vrhunsko predstavo.