Maša Medved

Maša Medved

Sandy

Maša Medved se je rodila leta 1991 in prihaja iz Ljubljane.

Je muzikologinja, ki jo glasba spremlja že od otroštva. Poleg solo petja in igranja kitare je vselej prepevala tudi v pevskih zborih. Pela je v Mladinskem zboru RTV Slovenija, kasneje v Dekliškem in Mešanem pevskem zboru ljubljanske Akademije za glasbo ter v Študentskem zboru Filozofske fakultete. Kot solistka ali kot članica komornih zasedb (dueti, kvarteti) je nastopila na različnih prireditvah.

Marca 2017 je z odliko zaključila magistrski študij Muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in sicer z magistrsko nalogo Učinki petja v zboru na človekov kognitivni, čustveno-motivacijski in socialni razvoj, v okviru katere je opravila empirično raziskavo med 900 odraslimi ljubiteljskimi zborovskimi pevci iz cele Slovenije.

Trenutno je zaposlena na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, kjer skrbi za organizacijsko in administrativno podporo ESS projektu Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD ter za organizacijo kulturnih prireditev in tekmovanj.

Njene izkušnje segajo tudi na področje publicističnega dela in mednarodnih sodelovanj: organizacija mednarodnih zborovskih tekmovanj Gallus Maribor, udeležba na 11. Svetovnem zborovskem simpoziju 2017 v Barceloni kot predstavnica Zveze za veliko zborovsko nagrado Evrope, udeležba na evropskem zborovskem festivalu Europa Cantat 2015 v Pécsu.

Poleg petja se v zadnjih letih posveča predvsem gledališkemu ustvarjanju. Je članica Šentjakobskega gledališča Ljubljana, kjer trenutno nastopa v predstavah Dekameron (režija: Primož Ekart) in O mrtvih samo dobro (režija: Jaša Jamnik).